rouw, verlies, trauma, marieke de bruijn
Psychosociaal Therapeut Marieke de Bruijn

• Individueel traject

Het individuele traject heeft, net als de 5-daagse werkweek, als doel om naar eigen gedachten en gevoelens te kijken, ze te onderzoeken en ze te leren beheren. Uit te zoeken welke invloed ze op de kwaliteit van ons leven hebben en de taal weer leren verstaan van wat ze ons eigenlijk te vertellen hebben. Dit aan de hand van concrete oefeningen, heldere uiteenzettingen en huiswerkopdrachten. Voor wie? Het individuele traject is bedoeld voor mensen die bereid zijn om te kijken en te werken aan eigen gevoelens en blokkades, maar voor wie een 5-daagse werkweek een te intensief traject is of om andere redenen niet passend of gewenst is. In het intakegesprek wordt met je besproken welk traject voor jou het meest passend is.

5 - Daagse

Inhoud Het leven bestaat uit winst en verlies. Met de winst in ons leven kunnen wij meestal wel goed omgaan; wij vieren verjaardagen, huwelijken, de geboorte van een kind en als er iemand geslaagd is gaat de vlag uit! Bij verliezen echter, is het veel moeilijker om te delen. Onze verliezen, zoals wij deze tegenkomen bij overlijden, echtscheiding, verlies van gezondheid, verlies van werk, traumatische gebeurtenissen en bij burn-out. Maar ook het onzichtbare verlies van dat wat er niet geweest is. Datgene wat wij nodig hadden, maar door de omstandigheden niet aanwezig was. Als wij ons bovengenoemde verliezen bewust worden, worden we bestormd door gevoelens, zoals verdriet, boosheid, angst, verwarring of schuld. Met deze, vaak als negatief bestempelde gevoelens hebben wij niet zo goed (soms helemaal niet) leren omgaan. Vaak zit er een verbod op en proberen wij er zo weinig mogelijk van te laten zien aan de buitenwereld. "Hoe gaat het?" en vaak is het antwoord: "O, het gaat wel hoor", terwijl het helemaal niet gaat. Als er ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden in ons leven kan het gebeuren dat wij vast gaan lopen. Wij voelen ons leeg, eenzaam, niet begrepen. Of wij "zijn flink" en vinden dat "wij moeten doorgaan". Het kan ook zijn dat wij zelf niet begrijpen waarom wij niet "gelukkiger zijn terwijl er toch zoveel is om dankbaar voor te zijn”. Inzicht in onze eigen gevoelens, onszelf leren kennen, weten wie wij zijn, leren erachter te komen wat wij nodig hebben, vormt de sleutel tot innerlijke rust en echte onafhankelijkheid. Het bereiken hiervan schenkt ons de enige macht die de moeite van het bezitten waard is. 'De kunst van het leven bestaat eruit om gevoelens en verstand in balans te hebben'. In deze werkweek gaan wij hiermee aan de slag. Op zoek naar onze kracht en naar de aanvaarding van onszelf en onze geschiedenis. En vooral........om in onze eigen waarheid te durven en kunnen staan.
Voor wie? De 5-daagse werkweek is bedoeld voor een ieder die bereid is te kijken en te werken aan eigen gevoelens en processen. Iedereen, ongeacht afkomst, religie of leeftijd, die aan zijn eigen helingsproces wil werken is welkom. Leiding De cursus wordt geleid door Marieke de Bruijn en geassisteerd door verschillende therapeuten. Programma Iedere ochtend is er theorie. Aan de hand van verschillende theoretische modellen wordt naar de eigen situatie gekeken. Zo krijgen wij inzicht in eigen processen en leren wij hoe met onze persoonlijke problematiek om te gaan. ‘s Middags en ‘s avonds wordt er aan de hand van deze theorie “proceswerk” gedaan. Dit gebeurt met behulp van geleide-oefeningen en individuele sessies. Deze sessies geschieden of in de groep of individueel met een therapeut. Afhankelijk van de behoefte en noodzaak en altijd in overleg met de cliënt. Op iedere 3 à 4 deelnemers is een therapeut aanwezig om optimale aandacht en veiligheid te garanderen. Aanmelden Aanmelden vindt plaats met een inschrijfformulier. Aan het inschrijven gaat een intake-gesprek vooraf van € 84,70 met één van de therapeuten van het Centrum. Dit om te ontdekken of de werkweek voor u geschikt is en of wij je kunnen bieden wat je nodig hebt. Ook kunt u ons hierover bellen. 06-55727400 Belangrijk Marieke de Bruijn is lid van het NFG, Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Door diverse zorgverzekeraars wordt een vergoeding verstrekt voor deelname aan de 5-daagse werkweek. Tevens kan de werkweek in verschillende beroepssferen bij de belastingdienst als studiekosten worden opgevoerd. Dit geldt ook voor vrijwilligers. Zonodig kan een betalingsregeling met u worden overeengekomen. Registratienummer NFG: 9344 AGB Codes 94-058485 94-010364 90-006204 90-027259 Niet tevreden: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html Reacties Heeft u belangstelling of meer vragen? Neem dan gerust contact met ons op (06-55727400), of vul ons contactformulier in. Locatie Guldenberg Hotel Guldenberg 12 5268 KR Helvoirt (gemeente Vught) tel. 0411-64 24 24 www.guldenberg.nl info@guldenberg.nl Guldenberg Hotel ligt in de landelijke en zeer gevarieerde Drunense Duinen Tarieven incl. BTW 5-daagse werkweek: 13 dagdelen Totaal (vol pension) € 1450,00 (incl. BTW) Cursus data 2024 28 apr. t/m 2 mei 2024 (zondag t/m donderdag) 25 t/m 29 augustus 2024 (zondag t/m donderdag) 15 t/m 19 december 2024 (zondag t/m donderdag)

3 - Daagse

De 3-daagse is bedoeld voor mensen die al een 5-daagse werkweek gevolgd hebben en weer stapje verder in hun proces willen zetten. Voor een ieder die al eerder een werkweek heeft gedaan kan elke eerste drie dagen van een werkweek instappen als 3-daagse. Inhoud Er wordt deze 3 dagen altijd hard gewerkt met veel resultaat in een goede en veilige sfeer. Een mogelijkheid om weer wat ruimte aan te brengen in je leven of mogelijkheden te creëren voor nieuwe stappen Reacties Heb je belangstelling of meer vragen? Neem dan gerust contact met ons op, tel. nr. 06-55727400 of info@mariekedebruijn.com. Tarieven Totaal (vol pension) € 1025,00 incl. BTW Cursus data 2024 28 t/m 30 april 2024 (zondag t/m dinsdag) 25 t/m 27 augustus 2024 (zondag t/m dinsdag) 15 t/m 17 december 2024 (zondag t/m dinsdag ) Locatie Guldenberg Hotel Guldenberg 12 5268 KR Helvoirt (Gemeente Vught) tel: 0411 64 24 24

Studie weekends

Studie weekend 1. In vrijheid (laten) sterven. Op aanvraag: Leiding: Marieke de Bruijn Studie weekend 2. " Een nieuwe kijk op trauma en angst " Trauma en angst als richtingaanwijzer? Op aanvraag. Leiding: Marieke de Bruijn Studie weekend 3. " Hoe vrij is mijn geest ?" Op aanvraag. Leiding: Marieke de Bruijn Studie weekend 4. “Jongeren, kinderen en rouw”. Op aanvraag. Leiding: Marieke de Bruijn en Trijnie Tuhumena Studie weekend 5. “Hoe zin te geven aan (de rest van) je leven”. Op aanvraag. Leiding: Marieke de Bruijn Geaccrediteerd met 1,1 EC / Scholingscategorie SKB-E / Totaal SBU: 30

Internalisatiecursus rondom persoonlijke processen

Inhoud Jezelf leren kennen, je eigen gedrag en reacties leren te begrijpen en ontdekken welke wenselijke veranderingsstappen je kunt maken. De rode draad in deze cursus: - om via Zelfkennis (het erkennen van eigen geschiedenis) - tot Zelfinzicht te komen (het herkennen van patronen en gedrag) - naar Zelfbesef (het bewust handelen vanuit de inzichten die je hebt verkregen) Om zo kwaliteiten te ontdekken die nu nog in de schaduw staan en waarvan je je soms niet bewust bent. Het verschil te leren tussen emotionele behoeften en authentieke verlangens. Wie ben ik eigenlijk? Wat is echt voor mij en wat past niet (meer) bij mij? Hoe wil ik verder en wat maakt mijn leven de moeite waard? Belangrijke bestaansvragen die beantwoord worden. Een cursus die voor iedereen die baat heeft gehad bij de 5-daagse werkweek een prachtige voortzetting is. Er is door de gekozen thema's en werkvormen veel ruimte om bij je eigen proces stil te blijven staan. De groepsdynamiek helpt om bij blokkades uit het dagelijks leven te komen en er met behulp van onze begeleiding naar te kijken hoe het komt dat je in (vaak dezelfde situaties) vastloopt en wat je kunt doen om eruit te komen. We komen elke zes weken bij elkaar om aan de hand van verschillende thema's en met behulp van verschillende ervaringsgerichte technieken zoals: Thema Gecentreerde Interactie ( TGI) psychodrama, focussen, meditatie en droombegeleiding, inzichten te verkrijgen in eigen processen en die van anderen. Men zou kunnen zeggen dat er zowel een verdieping als een verbreding in eigen inzichten ontstaat. Er is verhelderende theorie die elke keer weer de basis vormt van het thema van het betreffende weekend. Het is elk weekend weer fantastisch om te zien hoeveel er met iedereen gebeurt die deze route volgt en hoe blij men is dat er steeds duidelijker "stukjes uit eigen leven op hun plaats gaan vallen". Het zijn gevarieerde, leerzame, leuke, spannende en zeker ook ontroerende weekends. Voorwaarden: Voor deelname aan de internalisatiecursus dient u een 5-daagse werkweek te hebben gevolgd. Voor wie? De 2-jarige internalisatiecursus is voor iedereen die na de 5-daagse werkweek nog verdere persoonlijke verdieping wenst. De cursus vormt tevens het basisonderdeel voor diegenen die de complete "VTI-opleiding" willen volgen. Studiebelasting 16 weekenden van 5 dagdelen = 80 dagdelen Tijdens deze twee jaar ben je onderdeel van een zelfgekozen huiswerkgroep. Deze huiswerkgroepen komen éénmaal tussen de weekends bij elkaar om de huiswerkopdrachten te bespreken. Dus: 16 huiswerkbijeenkomsten in 2 jaar internalisatie = 16 dagdelen x 4 uur De huiswerkopdrachten zelf vragen ook nog vijf à zes uur per keer. Het is dus belangrijk u te realiseren dat u zich voor twee jaar aan deze route verbindt. Als er door overmacht een weekend gemist wordt, dient toch het lesgeld te worden voldaan en het huiswerk gemaakt en besproken te worden. Tijdens de Internalisatiecursus reist mijn boek "Wat voor mens wil ik zijn?" met ons mee. Ik neem de titel "Wat voor mens wil ik zijn?" heel serieus. Het is niet alleen een titel maar een dagelijkse vraag aan mijzelf. En het is veel meer dan een vraag; het is een manier van leven geworden. Het gidst me door het leven, reikt me morele en ethische gedragscodes aan. Het maakt mijn leven betekenisvoller. In deze vraag “Wat voor mens wil ik zijn?” ligt de mogelijkheid besloten om ons als mens te verbeteren en daarmee een betere wereld tot stand te brengen. Lokatie Guldenberg Hotel 5268 KR Guldenberg 12 Helvoirt (gemeente Vught) tel. 0411 64 24 24 www.guldenberg.nl info@guldenberg.nl Hotel de Guldenberg ligt in de landelijke en zeer gevarieerde Drunense Duinen Aanmelden Aanmelding vindt plaats middels aanmeldingsformulier, dat u per telefoon (06-55727400) of per mail cmbagenda@gmail.com kunt aanvragen. Belangrijk De Internalisatiecursus duurt 2 jaar (8 weekenden per jaar) waarbij de aanmelding geldt voor de gehele 2 jaar. De kosten kunnen als studiekosten bij de belastingdienst worden opgegeven. Tarieven De cursuskosten totaal zijn € 5414,72 Gespreide betaling is mogelijk. Prijsindexering voorbehouden. Cursus data 2023 / 2025 O-route

weekend 1 25 en 26 nov.

weekend 09 07 en 08 dec.

weekend 2 06 en 07 jan.

weekend 10 18 en 19 jan.

weekend 3 24 en 25 feb.

weekend 11 08 en 09 mrt.

weekend 4 06 en 07 april

weekend 12 26 en 27 apr.

weekend 5 25 en 26 mei

weekend 13 07 en 08 jun.

weekend 6 06 en 07 juli

weekend 14 05 en 06 juli.

weekend 7 14 en 15 sept.

weekend 15 30 en 31 aug.

weekend 8 26 en 27 okt.

weekend 16 11 en 12 okt.

3 jarige V.T.I. (Verlies en Trauma Integratie) Opleiding

Voor wie? Voor iedereen die de wens heeft cliënten te begeleiden in rouwverwerking en verlies- en veranderingsprocessen. Gezien onze werkwijze is de bereidheid te kijken naar eigen processen onmisbaar. Inhoud Elisabeth Kübler-Ross zegt: "je moet niet pretenderen anderen te begeleiden in processen die jezelf niet bent aangegaan. In rouw- en verliesprocessen komen wij gevoelens tegen van ontkenning, verdriet, angst, boosheid, jaloezie en nog veel meer. Vaak haken deze gevoelens aan oude geblokkeerde pijn. Het worden levensgrote echo's van ons verleden, die onze hedendaagse beslissingen en keuzes meer beïnvloeden dan wij ons altijd bewust zijn. De VTI-methode is erop gericht om inzicht te krijgen in processen op verschillende bewustzijnsniveaus. De opleiding (en dan met name het 3e jaar) is bedoeld voor hulpverleners of een ieder die de ambitie heeft hulpverlener te worden. Het doel van de VTI methode Het doel van de begeleiding is om de handelingsbekwaamheid van de cliënt te vergroten waardoor hij zelfstandig, vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, vorm geeft aan de verbetering van zijn functioneren. De cliënt komt met een bepaalde draaglast (problematiek). Door verbinding te leggen tussen de kwaliteiten (lichaam, verstand, gevoel en intuïtie), wordt de draagkracht van de cliënt vergroot, met als resultaat dat de cliënt weer tot daadkracht en actie kan overgaan. Getraind in de verschillende disciplines zijn onze afgestudeerde therapeuten in staat om de begeleiding persoonlijk op de cliënt af te stemmen. Daarbij richt de begeleiding zich op de samenhang tussen de persoonlijke en contextbepaalde problematiek. Erkenning: De opleiding wordt erkend door diverse beroepsverenigingen en de onafhankelijke stichting SKB (Stichting Keurmerk Beroepsopleidingen). De V.T.I methode is door de NVMW (Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers) gehonoreerd met 16 studiepunten. Maatschappelijke visie De methode wordt niet gekoppeld aan maatschappelijke visies om de eenvoudige reden, dat het er in deze methode om gaat om dat wat binnen geblokkeerd is geraakt het uitgangspunt van werken is. Als de blokkade bewust is gemaakt en geheeld, zal er anders gereageerd worden op dat wat er zich buiten de persoon (in de wereld, in relaties) afspeelt. Dientengevolge zullen er dan van de buitenwereld andere reacties komen die oude patronen kunnen gaan opheffen en waardoor men meer en meer zichzelf wordt als oorspronkelijk bedoeld. (C.J.Jung: “het leven is een proces om te worden wie men is”). Programma / opbouw: 1. 5-daagse werkweek gericht op eigen proces 2. Internalisatiecursus: opleidingsjaar 1 en 2; 3. 3-daags werkweekend gericht op eigen proces; 4. VTI beroeps-jaar: 8 weekenden waarin technieken en gereedschappen worden aangereikt om anderen te begeleiden. Er wordt tussentijds een werkgroep geformeerd waarin men zoveel mogelijk met elkaar oefent. 5. Schriftelijk examen: bij onvoldoende resultaat is er één herkansing mogelijk. 6. Persoonlijk verslag van de acht opleidingsweekeinden 7. Kijkstage en verslag hiervan 8. Stage: bij één van de 5-daagse werkweken Er wordt aan het eind van de 5-daagse werkweek aan alle deelnemers een enquêteformulier toegezonden waarop zij hun ervaringen met de begeleiders kenbaar kunnen maken. Bij onvoldoende waardering kan gekeken worden of een volgende stage wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. 9. 3 Supervisiesessies over leerpunten 10. Praktisch examen: Eigen inbreng van cliënt. Onder toezicht van 3 examinatoren (2 van Centrum Marieke de Bruijn en een gecommitteerde van de SKB (Stichting Keurmerk Beroepsopleidingen). Als bovenstaande punten met voldoende resultaat zijn volbracht, wordt het diploma "VTI (Verlies en Trauma Integratie), methode van Marieke de Bruijn " uitgereikt. Dit betekent dat men (indien gewenst) op de doorverwijslijst komt. Dit houdt echter tegelijkertijd in dat men verplicht is twee intervisiedagen per jaar te volgen. Ook moet men minimaal twee keer per jaar supervisie volgen. Verder wordt het wenselijk geacht als de praktijk nog niet meer dan drie cliënten per week oplevert, dat men regelmatig oefensessies doet met collega's van hetzelfde niveau. Men houdt een lijst van persoonlijke leerpunten bij die op de supervisiedagen besproken wordt. De opbouw (eerst de internalisatiecursus en dan het VTI-jaar) is de grote kracht van de opleiding omdat door het inzicht krijgen in eigen processen en het werken hieraan energie en aandacht vrijkomt die nodig is voor het professioneel begeleiden van cliënten. Tevens dienen de eigen ervaringen van pijn en verlies als beste leerschool in de her- en erkenning van de processen van anderen. Scholingscategorie: SKB-A Studie uren: 5564 ECT,s: 198,7 Accreditaite volgens ZER Methode Lokatie Guldenberg Hotel 5268 KR Guldenberg 12 Helvoirt (gemeente Vught) tel. 0411 64 24 24 www.guldenberg.nl info@guldenberg.nl V.T.I. (Verlies en Trauma Integratie) Opleiding Data van de VTI 2024 weekend 1 09 en 10 maart weekend 5 27 en 28 juli weekend 2 20 en 21 april weekend 6 21 en 22 sept weekend 3 11 en 12 mei weekend 7 19 en 20 okt weekend 4 08 en 09 juni weekend 8 23 en 24 nov de benodigde vooropleiding van 2 jaar is gestart op 25 november 2023. Zie de data van de internalisatie cursus. Kosten VTI opleiding: Verlies en Trauma Integratie (VTI) : 3-jarige opleiding. Het is per onderdeel te betalen. Prijzen zijn inclusef 9% en 21% BTW over de verblijfskosten 5-daagse werkweek Internalisatiecursus, 16 weekenden 3-daagse 8 x VTI-weekend, 1 x kijkstage 5-daagse werkweek 1 x werkstage 5-daagse werkweek 3 x supervisiesessie 3 X € 83,33 Schriftelijk examen Praktisch examen Mondelinge toets en evaluatie ---------------- Totaal, incl. BTW € 15.187,18 Prijswijzigingen voorbehouden. De opleiding kan per hoofdonderdeel worden betaald. De totale opleidingskosten bedragen € 15.187,18 inclusief € 76,00 lokale belasting en € 410,82 BTW, over de verblijfskosten. De opleiding is BTW-vrij, wel dient er BTW over de verblijfskosten worden gerekend.

2-daagse training rouw en verliesverwerking

Doel: Het verkrijgen van inzicht in processen rondom rouw- en verliessituaties (m.b.t. overlijden, echtscheiding, verlies van gezondheid, verlies van werk, verlies van verwachtingen en/of identiteit). Je krijgt praktische handvatten aangereikt om mensen in rouw- en verliessituaties beter te kunnen begeleiden. Voor wie? Beroepskrachten in de dienstverlening, gezondheidszorg en onderwijs. Inhoud: Tijdens deze 2-daagse training (5 dagdelen) wordt met behulp van verschillende theorieën, praktische handvatten en verschillende werkvormen, de eigen werkstijl verdiept en verbreed. Dit met betrekking tot het begeleiden van patiënten/cliënten in rouw- en verliessituaties. Thema's zijn onder andere: Natuurlijke gevoelens rondom rouw- en verliessituaties, de functie van deze gevoelens en hun misvormingen. Wat komen we tegen in de praktijk (en bij onszelf), hoe gaan we daar mee om en wat zouden we beter wel of niet kunnen doen? Wat zijn mijn valkuilen in het begeleiden van de patiënt/cliënt? Wat is de invloed van onze omgeving op onze ontwikkelingen en groei en de wijze waarop wij met verliessituaties omgaan? Hoe ontstaan pijn en angst en in hoeverre beïnvloeden zij beslissingen? Hoe sta ik in mijn (bege)leiderschap? Het programma biedt een combinatie van theorie, zelfonderzoek, praktijk en oefenen. Erkenning 3 registerpunten (vrije ruimte) in het kader van de beroepsregistratie Maatschappelijk Werk en 25 studiepunten voor leden van de beroepsvereniging LVPW. Voorwaarden Werkzaam in dienstverlening, gezondheidszorg of onderwijs. Je heb vanuit professioneel oogpunt te maken met rouw- en verliessituaties van derden. Cursus wordt op maat en op uw eigen lokatie gegeven. Informatie Heeft u belangstelling of vragen? Neem dan gerust per telefoon of email contact met ons op cmbagenda@gmail.com of 06-55727400

Maatwerk (lezingen of trainingen)

Voor wie? Mensen die beroepshalve of op vrijwillige basis te maken hebben met verliezen van anderen. Inhoud Lezingen: Onverwerkte rouw over geleden verliezen speelt een grote rol in het leven van velen. Tijdens mijn lezing vertel ik over het proces van rouwverwerking, de verschillende knelpunten waarin men vast kan lopen en wat men voor zichzelf en anderen kan doen om deze pijnplekken een plaats in eigen leven te geven. Trainingen Als TGI-trainer (Thema Gecentreerde Interactie) hanteer ik een pedagogische- groepsdynamische methode die tot doel heeft om levendige leerprocessen in groepen te bevorderen. Derhalve zijn mijn trainingen gebaseerd op het inzicht dat “levend leren” alleen kan ontstaan als mensen vanuit een betrokkenheid op elkaar werken aan een gemeenschappelijke taak. Dat wil zeggen dat ik materiaal aanbied dat gekoppeld is aan de praktijk- en levenservaring van de deelnemers. Ik geef trainingen aan mensen die beroepsmatig met het verlies van anderen in aanraking komen. Het doel van mijn trainingen is dat cursisten in staat zijn verschillende componenten van een rouwproces te herkennen en adequaat te reageren op gedrag en emotionele reacties van hun cliënten. Daarnaast om mensen die vastgelopen zijn in hun rouwproces te kunnen begeleiden en in te schatten wanneer er therapeutische begeleiding noodzakelijk is. Graag wissel ik met je van gedachte over de mogelijkheden die ik jouw organisatie zou kunnen bieden. Belangrijk Na een informatief gesprek stel ik de training of lezing op maat voor je samen speciaal voor de betreffende doelgroep. Reacties Heb je belangstelling of meer vragen? Neem dan gerust contact met ons op, of vul ons reactieformulier in. Tarieven Op aanvraag 06-5727400 of cmbagenda@gmail.com

Lezingen en Voordrachten.

Voor wie? Het is ook mogelijk een lezing/voordracht op maat aan te vragen met de problematiek of thema die jouw belangstelling heeft of waar jouw organisatie behoefte aan heeft. Voordracht: Leren leven met verliezen. De lezing, die ik zelf liever een voordracht noemt, is gebaseerd op persoonlijke- en praktijkervaringen. Tijdens de voordracht wordt het voor mij elke keer weer duidelijk dat onverwerkte rouw over geleden verliezen een grote rol speelt in het leven van velen. Tijdens mijn voordracht vertel ik over het proces van rouwverwerking, de verschillende knelpunten waarin men vast kan lopen en wat men voor zichzelf en anderen kan doen om deze pijnplekken een plaats in eigen leven te geven. De voordracht is levendig en uitermate boeiend! Voordracht: Liefde, Schaamte en Schuld. De voordracht liefde, schuld en schaamte geeft een inzicht in hoe patronen met betrekking tot deze gevoelens zijn ontstaan. Vooral het onderscheid tussen de gevoelens schuld en schaamte wordt zeer duidelijk uiteengezet. Ook de 4 vormen van schuld, de oorzaken en de richtingaanwijzers die ze voor ons in zich meedragen worden uitgebreid behandeld. Marieke heeft door haar jarenlange ervaring op deze processen een heldere kijk gekregen. Wat vooral verrassend is in deze voordracht is dat als we door haar theorie de oorzaken en functies van de verschillende soorten schuld en de schaamte leren kennen, dat een enorm gereedschap kan zijn in onze persoonlijke groei en heling. Kortom een uitermate boeiende avond en niet in de laatste plaats door de levendige en humorvolle presentatie. Voordracht: Spiritualiteit. Tijdens deze voordracht gaat Marieke dieper in op de betekenis van "spiritualiteit" in het dagelijks bestaan. Welke plaats neemt het in en hoe, wanneer en waar maken wij er ruimte voor in ons leven van alledag? Zijn we er ons voldoende van bewust dat dagelijkse vanzelfsprekendheden als "spiritueel" beleefd en ervaren kunnen worden? De uitgangspunten zijn onze vier basiskwaliteiten: -- Lichaam -- Gevoel -- Verstand -- Intuïtie Waarin de onderlinge samenhang tussen kosmologische en psychologische ideeën tot uitdrukking worden gebracht. Dit met praktische aanwijzingen voor een doelgericht en zinvol "werken aan onszelf" om tot een diepere levensvervulling te komen. Tijdens de voordracht zal Marieke het publiek uitnodigen gezamenlijk een paar oefeningen te ervaren. Omdat Marieke bevlogenheid en humor kan combineren is deze voordracht een mooie ervaring voor iedere toehoorder. Voordracht: Liefde en maskers. In het proces van bewustzijnsontwikkeling ligt de vraag besloten, “Wie ben ik”? Tijdens onze opvoeding creëren we maskers om te overleven. De aard van het masker is afhankelijk van onze natuurlijke talenten en kwaliteiten. In deze voordracht maakt Marieke duidelijk hoe deze maskers tot stand komen, waarom en wanneer we ze moesten inzetten om te Overleven en hoe ze ons nu tot last kunnen zijn bij onze zoektocht naar kwaliteit van Leven. Maskers zijn gereedschappen die gaandeweg ons leven tot wapens tegen de buitenwereld en onszelf kunnen worden. Hierdoor kunnen ze contacten en relaties negatief beïnvloeden zonder dat we dat onszelf bewust zijn. Marieke maakt ons bewust van deze patronen en reikt tevens handvatten aan hoe de maskers te herkennen waardoor we bewust kunnen bepalen wanneer we het noodzakelijk achten ze te hanteren in bepaalde situaties en ons er van kunnen bevrijden wanneer dat wenselijk is. Een heldere en inzichtelijk verhaal. Bevlogen en met humor door Marieke verteld. Voordracht: De ontknoping van het mantel(zorgen). En ineens ben je mantelzorger...... Door veranderde omstandigheden van één van je naasten. Je hebt er bewust voor gekozen of je voelt je min of meer gedwongen omdat er niemand anders is. Hoe dan ook, mantelzorger zijn, het woord zegt het al, omkleedt een hele taak. Een taak die gemakkelijk door omstanders als vanzelfsprekend wordt aangenomen maar een behoorlijke wissel op je leven trekt. Er komt soms veel op je af. En niet alleen vanuit je taak maar ook omdat je jezelf tegenkomt. Gedachten en gevoelens gaan dan niet altijd samen. Er kunnen innerlijke conflicten ontstaan of het kan vragen oproepen die je niet zomaar voor jezelf beantwoorden kan. Is er iemand om ook zo nu en dan voor jou te zorgen? Zorg je voor jezelf? In dat laatste zijn we soms niet zo goed getraind. Met deze voordracht gaan we hier dieper op in. Niet zozeer om sluitende antwoorden aangereikt te krijgen als wel te leren inzien hoe je binnen het kader van je taak ook met jezelf rekening kan houden. Een boeiende, leerzame avond met letterlijk een lach en een traan. Door haar grote ervaring en vooral ook haar humor kan Marieke je niet alleen inzicht geven in het vinden van jouw antwoorden op je vragen maar kunnen we er ook zo nu en dan om lachen. Voordracht: Loslaten De term "loslaten" wordt nog al eens losgelaten op mensen die na een ingrijpende situatie "vastzitten". Ik zie dit vaak gebeuren uit onmacht omdat men er moeite mee heeft dat de ander door de omstandigheden is stilgezet. Loslaten is niet altijd een actie. Ja, soms moeten we loslaten, het achter ons laten om verder te kunnen. Als verstandige beslissing uit eigenbelang. Echter, vaak is loslaten een proces. Iemand of iets is er niet meer. Maar blijft onderdeel van onze geschiedenis. En om dit zuiver in ons mee te dragen in de toekomst is het nodig een proces te doorlopen. Met behulp van onze intuïtie, ons verstand, gevoel en lichaam. Een samenwerking van deze vier te laten plaatsvinden met betrekking tot het verlies. Dan kan een ingrijpende gebeurtenis tevens een uitnodiging zijn om ons bewust te worden van onszelf. Hoe verhouden we ons tot dat wat er in ons leven gebeurt? Een terugkerende vraag die ons steeds weer terugbrengt naar de verantwoordelijkheid over de kwaliteit van ons bestaan. De voordracht is levendig en uitermate boeiend!
€ 1450,00 € 5414,72 € 1025,00 € 5043,96 € 676,75 € 676,75 € 250,00 € 150,00 € 350,00 € 150,00
Centrum Marieke de Bruijn Hanzeweg 48 6981 BX Doesburg T. 06-55727400 cmbagenda@gmail.com www.mariekedebruijn.com
Aanmelding. Aanmelding loopt altijd via een intakegesprek, waarna in overleg wordt besloten hoe het vervolg er uit zal zien. De intake is telefonisch te reserveren. Tarieven Intake gesprek (van 1 uur) € 84,70 Individuele sessie (van 1 1/2 uur) € 108,90 Als je voor Natuurgeneeswijze verzekerd bent wordt het gedeeltelijk vergoed. Praktijk: Hanzeweg 48 6981 BX Doesburg of Helvoirtsestraat 8 5268 BB Helvoirt

Therapie, opleiding en voordrachten.

Marieke de Bruijn Registerlid VPMW Registratienummer NFG 9344
NFG NFG
2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024
2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025
Centrum Marieke de Bruijn Hanzeweg 48 6981 BX Doesburg 06-55727400 info@mariekedebruijn.com www.mariekedebruijn.com
Individueel traject Inhoud. Het individuele traject heeft, net als de 5-daagse werkweek, als doel om naar eigen gedachten en gevoelens te kijken, ze te onderzoeken en ze te leren beheren. Uit te zoeken welke invloed ze op de kwaliteit van ons leven hebben en de taal weer leren verstaan van wat ze ons eigenlijk te vertellen hebben. Dit aan de hand van concrete oefeningen, heldere uiteenzettingen en huiswerkopdrachten. Voor wie? Het individuele traject is bedoeld voor mensen die bereid zijn om te kijken en te werken aan eigen gevoelens en blokkades, maar voor wie een 5-daagse werkweek een te intensief traject is of om andere redenen niet passend of gewenst is. In het intakegesprek wordt met je besproken welk traject voor jou het meest passend is. Aanmelding. Aanmelding loopt altijd via een intakegesprek, waarna in overleg wordt besloten hoe het vervolg er uit zal zien. De intake is telefonisch te reserveren. Reacties Heeft u belangstelling of meer vragen? Neem dan gerust contact met ons op, of vul ons reactieformulier in Tarieven Intake gesprek (van 1 uur) € 84,70 Individuele sessie (van 1 1/2 u) € 108,90 Als je voor Natuurgeneeswijze verzekerd bent wordt het gedeeltelijk vergoed. Praktijk: Hanzeweg 48 6981 BX Doesburg of Helvoirtsestraat 8 5268 BB Helvoirt
Inhoud Het leven bestaat uit winst en verlies. Met de winst in ons leven kunnen wij meestal wel goed omgaan; wij vieren verjaardagen, huwelijken, de geboorte van een kind en als er iemand geslaagd is gaat de vlag uit! Bij verliezen echter, is het veel moeilijker om te delen. Onze verliezen, zoals wij deze tegenkomen bij overlijden, echtscheiding, verlies van gezondheid, verlies van werk, traumatische gebeurtenissen en bij burn-out. Maar ook het onzichtbare verlies van dat wat er niet geweest is. Datgene wat wij nodig hadden, maar door de omstandigheden niet aanwezig was. Als wij ons bovengenoemde verliezen bewust worden, worden we bestormd door gevoelens, zoals verdriet, boosheid, angst, verwarring of schuld. Met deze, vaak als negatief bestempelde gevoelens hebben wij niet zo goed (soms helemaal niet) leren omgaan. Vaak zit er een verbod op en proberen wij er zo weinig mogelijk van te laten zien aan de buitenwereld. "Hoe gaat het?" en vaak is het antwoord: "O, het gaat wel hoor", terwijl het helemaal niet gaat. Als er ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden in ons leven kan het gebeuren dat wij vast gaan lopen. Wij voelen ons leeg, eenzaam, niet begrepen. Of wij "zijn flink" en vinden dat "wij moeten doorgaan". Het kan ook zijn dat wij zelf niet begrijpen waarom wij niet "gelukkiger zijn terwijl er toch zoveel is om dankbaar voor te zijn”. Inzicht in onze eigen gevoelens, onszelf leren kennen, weten wie wij zijn, leren erachter te komen wat wij nodig hebben, vormt de sleutel tot innerlijke rust en echte onafhankelijkheid. Het bereiken hiervan schenkt ons de enige macht die de moeite van het bezitten waard is. 'De kunst van het leven bestaat eruit om gevoelens en verstand in balans te hebben'.In deze werkweek gaan wij hiermee aan de slag. Op zoek naar onze kracht en naar de aanvaarding van onszelf en onze geschiedenis. En vooral........om in onze eigen waarheid te durven en kunnen staan. Voor wie? De 5-daagse werkweek is bedoeld voor een ieder die bereid is te kijken en te werken aan eigen gevoelens en processen. Iedereen, ongeacht afkomst, religie of leeftijd, die aan zijn eigen helingsproces wil werken is welkom. Leiding De cursus wordt geleid door Marieke de Bruijn en geassisteerd door verschillende therapeuten. Programma Iedere ochtend is er theorie. Aan de hand van verschillende theoretische modellen wordt naar de eigen situatie gekeken. Zo krijgen wij inzicht in eigen processen en leren wij hoe met onze persoonlijke problematiek om te gaan. ‘s-Middags en ‘s-avonds wordt er aan de hand van deze theorie “proceswerk” gedaan. Dit gebeurt met behulp van geleide-oefeningen en individuele sessies. Deze sessies geschieden of in de groep of individueel met een therapeut. Afhankelijk van de behoefte en noodzaak en altijd in overleg met de cliënt. Op iedere 3 à 4 deelnemers is een therapeut aanwezig om optimale aandacht en veiligheid te garanderen. Aanmelding Aanmelding vindt plaats met een inschrijfformulier. Aan het inschrijven gaat een intake-gesprek vooraf van € 84,70 met één van de therapeuten van het Centrum. Dit om te ontdekken of de werkweek voor u geschikt is en of wij u kunnen bieden wat u nodig hebt. Ook kunt u ons hierover bellen op 06-55727400. Belangrijk Lid NFG (Nederlandse Fedreratie Gezondheidszorg) Reg. nr. NFG 9344 Tevens kan de werkweek in verschillende beroepssferen bij de belastingdienst als studiekosten worden opgevoerd. Dit geldt ook voor vrijwilligers. Zonodig kan een betalingsregeling met je worden overeengekomen. Registratienummer NFG 9344 AGB Codes 94-058485 94-010364 90-006204 90-027259 Niet tevreden: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html Reacties Heeft u belangstelling of meer vragen? Neem dan gerust contact met ons op, of vul ons reactieformulier in, onder het kopje Contact. Locatie Guldenberg Hotel Guldenberg 12 5268 KR Helvoirt (gemeente Vught) tel. 0411 64 24 24 www.guldenberg.nl info@guldenberg.nl Guldenberg Hotel ligt in de landelijke en zeer gevarieerde Drunense Duinen 3-daagse De 3-daagse is bedoeld voor mensen die al een 5-daagse werkweek gevolgd hebben en weer stapje verder in hun proces willen zetten. Voor een ieder die al eerder een werkweek heeft gedaan kan elke eerste drie dagen van een werkweek instappen als 3-daagse. Inhoud Er wordt deze 3 dagen altijd hard gewerkt met veel resultaat in een goede en veilige sfeer. Een mogelijkheid om weer wat ruimte aan te brengen in je leven of mogelijkheden te creëren voor nieuwe stappen Reacties Heeft u belangstelling of meer vragen? Neem dan gerust contact met ons op, tel. nr. 06-55727400 of cmbagenda@gmail.com Tarieven 3-daagse: 8 dagdelen € 1025,00 inclusief BTW. Cursus data 2024 28 t/m 30 apr. 2024 (zondag tot dinsdag) 25 t/m 27 aug. 2024 (zondag tot dinsdag) 15 t/m 17 dec. 2024 (zondag tot dinsdag) Locatie Guldenberg Hotel Guldenberg 12 5268 KR Helvoirt (gemeente Vught)
Tarieven incl. BTW 5-daagse werkweek: 12 dagdelen € 1450,00 inclusief BTW Cursus data 2024 28 april t/m 2 mei 2024 (zondag t/m donderdag) 25 t/m 29 augustus 2024 (zondag t/m donderdag) 15 t/m 19 december 2024 (zondag t/m donderdag)
5 - Daagse
Studie weekend 1. In vrijheid (laten) sterven. • Als je beroepsmatig of op vrijwilligersbasis te maken hebt met palliatieve en/of terminale zorg. • Als je in je eigen kring te maken hebt met een levensbedreigende ziekte. • Als je eigen eindigheid je bezighoudt. De doelgroep is met opzet breed gehouden om het thema van alle kanten te belichten. Dit omdat je nooit alleen maar hulpverlener of mantelzorger bent, maar onze eigen eindigheid een belangrijke rol speelt in hoe we ons tot sterven verhouden. Tijdens deze dag zullen we middels diverse werkvormen dit thema diepgaand onderzoeken. Een zinvolle, mooie en leerzame dag waar je vaak aan terug zult denken. Op aanvraag. Leiding: Marieke de Bruijn Studie weekend 2. " Een nieuwe kijk op trauma en angst " Trauma en angst als richtingaanwijzer? Onverwerkte trauma’s en angsten kunnen een enorme impact hebben op ons functioneren en gedrag in het dagelijks leven. Dit komt doordat onverwerkte ervaringen in ons systeem opgeslagen blijven totdat ze bewust worden gemaakt. Deze bewustwording kan in gang worden gezet door een latere traumatische ervaring. Vaker nog vragen onverwerkte ervaringen op een sluipende wijze aandacht via onze gevoelens; irritatie, spanning, leegte, verveling en eenzaamheid. Het is noodzakelijk als hulpverlener de cliënt deskundig in dit proces van bewustwording te kunnen begeleiden. Hierbij vraagt het trauma en de angst niet om oplossing of buitensluiting maar om erkenning. Afstemmen en oog hebben voor de draagkracht van cliënt is daarbij zeer belangrijk. Wanneer moet een cliënt het veilig voor zichzelf maken en wanneer wordt juist gevraagd om het aangaan van een uitdaging en het creëren van nieuwe ervaringen? Naast deze vraag zullen in de studiedag ook de volgende vragen aan bod komen: Wanneer moet begeleiding na een traumatische ervaring worden gestart? Wat is de relatie tussen trauma en angst? Waarom ontstaan (angst)scenario’s en wat wordt dan van ons en cliënt gevraagd? Welke misvormingen ontstaan er bij het onderdrukken van trauma en angst? Hoe kunnen we het veilig maken voor onszelf en de cliënt? Wat is opgelegde angst en wat zijn de gevolgen daarvan? Hoe gaan wij als hulpverleners met onze eigen trauma’s en angsten om? Op aanvraag. Leiding: Marieke de Bruijn Studie weekend 3. " Hoe vrij is mijn geest ?" Negatief denken: welke invloed heeft dat op het dagelijks leven. Tijdens deze studiedag onderzoeken we oorzaak en gevolg van negatief denken. En ook hoe het onze creativiteit en ons bewustzijn met betrekking tot invulling van het leven belemmert. Deze dag geeft je de mogelijkheid om grenzen te verleggen. Dit met behulp van heldere theorie en uitnodigende werkvormen. Een boeiende en leerzame dag. Op aanvraag. Leiding: Marieke de Bruijn Studie weekend 4. “Jongeren, kinderen en rouw.” In de ochtend zullen we ons bezig met het onderwerp: leeftijd en rouw…. Thema’s die onder andere aan de orde komen zijn: Rouwen kinderen nou echt anders dan volwassenen? Wat speelt er op welke leeftijd. Wanneer is er sprake van “normale rouw” en wanneer is het zorgelijk te noemen. Aan de hand van een werkvorm behandelen we de leeftijden van 0 tot 18 jaar. Dit doen we rond het thema echtscheiding en rouw rondom de dood. Het middagprogramma staat in het teken van de 4 rouwtaken. Er zullen werkvormen besproken worden die toe te passen zijn binnen de leeftijd van het kind en binnen de rouwtaak waaraan gewerkt wordt. Dit alles in een fijne veilige sfeer. Dit met behulp van heldere theorie en uitnodigende werkvormen. Een boeiende en leerzame dag. Op aanvraag. Leiding: Marieke de Bruijn en Trijnie Tuhumena. Studie weekend 5. “Hoe zin te geven aan (de rest van) je leven?” Het vermogen om het leven zin te geven is het meest fundamentele van het menselijk gedrag. Niet geluk, maar betekenis en diepgang maakt leven de moeite waard. Onze idealen en de doelen die we gesteld hebben…..wat is gerealiseer en wat heeft ons (momenten van) geluk bezorgd? Wellicht zijn ze niet tot vervulling of uitdrukking gebracht, tot welke inzichten heeft dat ons gebracht? Verhalen zijn belangrijke ingedrienten om de zin en betekenis van ons bestaan gestalte te geven. Het zijn onze ervaringen en de blauwdrukken die we in ons meedragen. Heb je onderweg groei, heling en misschien transcendentie ervaren? En waar uit zich dat in? Waar ligt de betekenis ervan in je dagelijks bestaan besloten? Enfin, je ziet vragen genoeg om te beantwoorden. Deze vragen en nog veel meer komen aan bod in dit boeiende en gevarieerde weekend. Gerelateerd met ondersteunende theorie en werkvormrn die dit thema diepgang geven. Voor wie: Iedereen die professioneel of prive geinteresserd is in dit thema. Accreditatie SKB: Scholingscategorie SKB-E / Totaal SBU 30 / 1,1 EC Waar: Guldenberg Hotel Guldenberg 12 5268 KR Helvoirt (Gemeente Vught) tel: 0411 64 24 24 www.guldenberg.nl info@guldenberg.nl Kosten: € 320,-- inclusief BTW en vol pension Leiding: Marieke de Bruijn
· · ·
Studiedagen
Internalisatie
Inhoud Jezelf leren kennen, je eigen gedrag en reacties leren te begrijpen en ontdekken welke wenselijke veranderingsstappen je kunt maken. De rode draad in deze cursus is het model van de Maskers, het Lager Zelf, Tussen Zelf en het Hoger Zelf. Welke maskers zijn er, welke maskers draag jij en hoe kun je leren deze maskers met behoud van veiligheid af te zetten en te gaan leven vanuit je oorspronkelijke bedoeling? Om kwaliteiten te ontdekken die nu nog in de schaduw staan en waarvan je je soms niet bewust bent. Het verschil te leren tussen emotionele behoeften en authentieke verlangens. Wie ben ik eigenlijk? Wat is echt voor mij en wat past niet (meer) bij mij? Hoe wil ik verder en wat maakt mijn leven de moeite waard? Belangrijke bestaansvragen die beantwoord worden. Een cursus die voor iedereen die baat heeft gehad bij de 5-daagse werkweek een prachtige voortzetting is. Er is door de gekozen thema's en werkvormen veel ruimte om bij je eigen proces stil te blijven staan. De groepsdynamiek helpt om bij blokkades uit het dagelijks leven te komen en er met behulp van onze begeleiding naar te kijken hoe het komt dat je in (vaak dezelfde situaties) vastloopt en wat je kunt doen om eruit te komen. We komen elke zes weken bij elkaar om aan de hand van verschillende thema's en met behulp van verschillende ervaringsgerichte technieken zoals: Thema Gecentreerde Interactie ( TGI) psychodrama, focussen, meditatie en droombegeleiding, inzichten te verkrijgen in eigen processen en die van anderen. Men zou kunnen zeggen dat er zowel een verdieping als een verbreding in eigen inzichten ontstaat. Er is verhelderende theorie die elke keer weer de basis vormt van het thema van het betreffende weekend. Het is elk weekend weer fantastisch om te zien hoeveel er met iedereen gebeurt die deze route volgt en hoe blij men is dat er steeds duidelijker "stukjes uit eigen leven op hun plaats gaan vallen". Het zijn gevarieerde, leerzame, leuke, spannende en zeker ook ontroerende weekends. Voorwaarden: Voor deelname aan de internalisatiecursus dient u een 5- daagse werkweek te hebben gevolgd. Voor wie? De 2-jarige internalisatiecursus is voor iedereen die na de 5-daagse werkweek nog verdere persoonlijke verdieping wenst en voor diegene die wil starten met de VTI-opleiding! De cursus vormt tevens het basisonderdeel voor diegenen die de complete "VTI-opleiding" willen volgen. Studiebelasting 16 weekenden van 5 dagdelen = 80 dagdelen Tijdens deze twee jaar ben je onderdeel van een zelfgekozen huiswerkgroep. Deze huiswerkgroepen komen éénmaal tussen de weekends bij elkaar om de huiswerkopdrachten te bespreken. Dus: 16 huiswerkbijeenkomsten in 2 jaar internalisatie = 16 dagdelen x 4 uur De huiswerkopdrachten zelf vragen ook nog vijf à zes uur per keer. Het is dus belangrijk u te realiseren dat u zich voor twee jaar aan deze route verbindt. Als er door overmacht een weekend gemist wordt, dient toch het lesgeld te worden voldaan en het huiswerk gemaakt en besproken te worden. Tijdens de Internalisatiecursus reist mijn boek "Wat voor mens wil ik zijn?" met ons mee. Ik neem de titel "Wat voor mens wil ik zijn?" heel serieus. Het is niet alleen een titel maar een dagelijkse vraag aan mijzelf. En het is veel meer dan een vraag; het is een manier van leven geworden. Het gidst me door het leven, reikt me morele en ethische gedragscodes aan. Het maakt mijn leven betekenisvoller. In deze vraag “Wat voor mens wil ik zijn?” ligt de mogelijkheid besloten om ons als mens te verbeteren en daarmee een betere wereld tot stand te brengen. Lokatie Guldenberg Hotel Guldenberg 12 5268 KR Helvoirt (gemeente Vught) tel. 0411 64 24 24 www.guldenberg.nl info@guldenberg.nl Aanmelden Aanmelding vindt plaats middels aanmeldingsformulier, dat u per telefoon (06-55727400) of per mail cmbagenda@gmail.com kunt aanvragen. Belangrijk De Internalisatiecursus duurt 2 jaar (8 weekenden per jaar) waarbij de aanmelding geldt voor de gehele 2 jaar. De kosten kunnen als studiekosten bij de belastingdienst worden opgegeven. Tarieven De cursuskosten totaal zijn € 5414,72 Gespreide betaling is mogelijk. Prijsindexering voorbehouden. Cursus data 2023/2024 O-route weekend 1 25 en 26 nov 2023 weekend 2 06 en 07 jan 2024 weekend 3 24 en 25 febr 2024 weekend 4 06 en 07 apr 2024 weekend 5 25 en 26 mei 2024 weekend 6 06 en 07 juli 2024 weekend 7 14 en 15 sept 2024 weekend 8 26 en 27 okt 2024 weekend 9 07 en 08 dec 2024 weekend 10 18 en 19 jan 2025 weekend 11 08 en 09 mrt 2025 weekend 12 26 en 27 apr 2025 weekend 13 07 en 08 juni 2025 weekend 14 05 en 06 juli 2025 weekend 15 30 en 31 aug 2025 weekend 16 11 en 12 okt 2025 3 jarige V.T.I. (Verlies en Trauma Integratie) Opleiding Voor wie? Voor iedereen die de wens heeft cliënten te begeleiden in rouwverwerking en verlies- en veranderingsprocessen. Gezien onze werkwijze is de bereidheid te kijken naar eigen processen onmisbaar. Inhoud Elisabeth Kübler-Ross zegt: "je moet niet pretenderen anderen te begeleiden in processen die jezelf niet bent aangegaan. In rouw- en verliesprocessen komen wij gevoelens tegen van ontkenning, verdriet, angst, boosheid, jaloezie en nog veel meer. Vaak haken deze gevoelens aan oude geblokkeerde pijn. Het worden levensgrote echo's van ons verleden, die onze hedendaagse beslissingen en keuzes meer beïnvloeden dan wij ons altijd bewust zijn. De VTI-methode is erop gericht om inzicht te krijgen in processen op verschillende bewustzijnsniveaus. De opleiding (en dan met name het 3e jaar) is bedoeld voor hulpverleners of een ieder die de ambitie heeft hulpverlener te worden. Het doel van de VTI methode Het doel van de begeleiding is om de handelingsbekwaamheid van de cliënt te vergroten waardoor hij zelfstandig, vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, vorm geeft aan de verbetering van zijn functioneren. De cliënt komt met een bepaalde draaglast (problematiek). Door verbinding te leggen tussen de kwaliteiten (lichaam, verstand, gevoel en intuïtie), wordt de draagkracht van de cliënt vergroot, met als resultaat dat de cliënt weer tot daadkracht en actie kan overgaan. Getraind in de verschillende disciplines zijn onze afgestudeerde therapeuten in staat om de begeleiding persoonlijk op de cliënt af te stemmen. Daarbij richt de begeleiding zich op de samenhang tussen de persoonlijke en contextbepaalde problematiek. Erkenning: De opleiding is erkend door de beroepsvereniging NVPA (Nederlands Verbond van Psychologen Psychosociaaltherapeuten en Agogen) en de onafhankelijke stichting SKB (Stichting Keurmerk Beroepsopleidingen). De V.T.I methode is door de NVMW (Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers) gehonoreerd met 16 studiepunten. Maatschappelijke visie De methode wordt niet gekoppeld aan maatschappelijke visies om de eenvoudige reden, dat het er in deze methode om gaat om dat wat binnen geblokkeerd is geraakt het uitgangspunt van werken is. Als de blokkade bewust is gemaakt en geheeld, zal er anders gereageerd worden op dat wat er zich buiten de persoon (in de wereld, in relaties) afspeelt. Dientengevolge zullen er dan van de buitenwereld andere reacties komen die oude patronen kunnen gaan opheffen en waardoor men meer en meer zichzelf wordt als oorspronkelijk bedoeld (C.J.Jung: “het leven is een proces om te worden wie men is”). Programma / opbouw: 1. 5-daagse werkweek gericht op eigen proces 2. Internalisatiecursus: opleidingsjaar 1 en 2; 3. 3-daags werkweekend gericht op eigen proces; 4. VTI beroeps-jaar: 8 weekenden waarin technieken en gereedschappen worden aangereikt om anderen te begeleiden. Er wordt tussentijds een werkgroep geformeerd waarin men zoveel mogelijk met elkaar oefent. 5. Schriftelijk examen: bij onvoldoende resultaat is er één herkansing mogelijk. 6. Persoonlijk verslag van de acht opleidingsweekeinden 7. Kijkstage en verslag hiervan 8. Stage: bij één van de 5-daagse werkweken Er wordt aan het eind van de 5-daagse werkweek aan alle deelnemers een enquêteformulier toegezonden waarop zij hun ervaringen met de begeleiders kenbaar kunnen maken. Bij onvoldoende waardering kan gekeken worden of een volgende stage wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. 9. 3 Supervisiesessies over leerpunten 10. Praktisch examen: Eigen inbreng van cliënt. Onder toezicht van 3 examinatoren (2 van Centrum Marieke de Bruijn en een gecommitteerde van de SKB (Stichting Keurmerk Beroepsopleidingen). Lokatie Guldenberg Hotel Guldenberg 12 5268 KR Helvoirt (gemeente Vught) tel. 0411 64 24 24 www.guldenberg.nl info@guldenberg.nl V.T.I. (Verlies en Trauma Integratie) Opleiding Data van de aanstaande VTI 2024 weekend 1 9 en 10 mrt weekend 5 27 en 28 juli weekend 2 20 en 21 apr weekend 6 21 en 22 sept weekend 3 11 en 12 mei weekend 7 19 en 20 okt weekend 4 08 en 09 juni weekend 8 23 en 24 nov de benodigde vooropleiding van 2 jaar is gestart op 25 november 2023. Zie de data van de internalisatie curusus. Kosten VTI opleiding: Verlies en Trauma Integratie (VTI) : 3-jarige opleiding. Het is per onderdeel te betalen. Prijzen zijn inclusef 6% en 21% BTW over de verblijfskosten 5-daagse werkweek Internalisatiecursus, 16 weekenden 3-daagse 8 x VTI-weekend 1 x kijkstage 5-daagse werkweek 1 x werkstage 5-daagse werkweek 3 x supervisiesessie a € 83,33 Schriftelijk examen Praktisch examen Mondelinge toets en evaluatie Totaal € 15.187,18 Prijswijzigingen voorbehouden. Doel: Het verkrijgen van inzicht in processen rondom rouw- en verliessituaties (m.b.t. overlijden, echtscheiding, verlies van gezondheid, verlies van werk, verlies van verwachtingen en/of identiteit). Je krijgt praktische handvatten aangereikt om mensen in rouw- en verliessituaties beter te kunnen begeleiden. Voor wie? Beroepskrachten in de dienstverlening, gezondheidszorg en onderwijs. Inhoud: Tijdens deze 2-daagse training (5 dagdelen) wordt met behulp van verschillende theorieën, praktische handvatten en verschillende werkvormen, de eigen werkstijl verdiept en verbreed. Dit met betrekking tot het begeleiden van patiënten/cliënten in rouw- en verliessituaties. Thema's zijn onder andere: Natuurlijke gevoelens rondom rouw- en verliessituaties, de functie van deze gevoelens en hun misvormingen. Wat komen we tegen in de praktijk (en bij onszelf), hoe gaan we daar mee om en wat zouden we beter wel of niet kunnen doen? Wat zijn mijn valkuilen in het begeleiden van de patiënt/cliënt? Wat is de invloed van onze omgeving op onze ontwikkelingen en groei en de wijze waarop wij met verliessituaties omgaan? Hoe ontstaan pijn en angst en in hoeverre beïnvloeden zij beslissingen? Hoe sta ik in mijn (bege)leiderschap? Het programma biedt een combinatie van theorie, zelfonderzoek, praktijk en oefenen. Erkenning 3 registerpunten (vrije ruimte) in het kader van de beroepsregistratie Maatschappelijk Werk en 25 studiepunten voor leden van de beroepsvereniging LVPW. Voorwaarden Werkzaam in dienstverlening, gezondheidszorg of onderwijs. Je heb vanuit professioneel oogpunt te maken met rouw- en verliessituaties van derden. Cursus wordt op maat en op uw eigen lokatie gegeven. Informatie Heeft u belangstelling of vragen? Neem dan gerust per telefoon of email contact met ons op cmbagenda@gmail.com of 06-55727400 Voor wie? Mensen die beroepshalve of op vrijwillige basis te maken hebben met verliezen van anderen. Inhoud Lezingen: Onverwerkte rouw over geleden verliezen speelt een grote rol in het leven van velen. Tijdens mijn lezing vertel ik over het proces van rouwverwerking, de verschillende knelpunten waarin men vast kan lopen en wat men voor zichzelf en anderen kan doen om deze pijnplekken een plaats in eigen leven te geven. Trainingen Als TGI-trainer (Thema Gecentreerde Interactie) hanteer ik een pedagogische- groepsdynamische methode die tot doel heeft om levendige leerprocessen in groepen te bevorderen. Derhalve zijn mijn trainingen gebaseerd op het inzicht dat “levend leren” alleen kan ontstaan als mensen vanuit een betrokkenheid op elkaar werken aan een gemeenschappelijke taak. Dat wil zeggen dat ik materiaal aanbied dat gekoppeld is aan de praktijk- en levenservaring van de deelnemers. Ik geef trainingen aan mensen die beroepsmatig met het verlies van anderen in aanraking komen. Het doel van mijn trainingen is dat cursisten in staat zijn verschillende componenten van een rouwproces te herkennen en adequaat te reageren op gedrag en emotionele reacties van hun cliënten. Daarnaast om mensen die vastgelopen zijn in hun rouwproces te kunnen begeleiden en in te schatten wanneer er therapeutische begeleiding noodzakelijk is. Graag wissel ik met je van gedachte over de mogelijkheden die ik jouw organisatie zou kunnen bieden. Belangrijk Na een informatief gesprek stel ik de training of lezing op maat voor u samen speciaal voor de betreffende doelgroep. Reacties Heb je belangstelling of meer vragen? Neem dan gerust contact met ons op, of vul ons reactieformulier in. Tarieven Op aanvraag 06-5727400 of cmbagenda@gmail.com Voor wie? Het is ook mogelijk een lezing/voordracht op maat aan te vragen met de problematiek of thema die jouw belangstelling heeft of waar jouw organisatie behoefte aan heeft. Voordracht: Leren leven met verliezen. De lezing, die ik zelf liever een voordracht noemt, is gebaseerd op persoonlijke- en praktijkervaringen. Tijdens de voordracht wordt het voor mij elke keer weer duidelijk dat onverwerkte rouw over geleden verliezen een grote rol speelt in het leven van velen. Tijdens mijn voordracht vertel ik over het proces van rouwverwerking, de verschillende knelpunten waarin men vast kan lopen en wat men voor zichzelf en anderen kan doen om deze pijnplekken een plaats in eigen leven te geven. De voordracht is levendig en uitermate boeiend! Voordracht: Liefde, Schaamte en Schuld. De voordracht liefde, schuld en schaamte geeft een inzicht in hoe patronen met betrekking tot deze gevoelens zijn ontstaan. Vooral het onderscheid tussen de gevoelens schuld en schaamte wordt zeer duidelijk uiteengezet. Ook de 4 vormen van schuld, de oorzaken en de richtingaanwijzers die ze voor ons in zich meedragen worden uitgebreid behandeld. Marieke heeft door haar jarenlange ervaring op deze processen een heldere kijk gekregen. Wat vooral verrassend is in deze voordracht is dat als we door haar theorie de oorzaken en functies van de verschillende soorten schuld en de schaamte leren kennen, dat een enorm gereedschap kan zijn in onze persoonlijke groei en heling. Kortom een uitermate boeiende avond en niet in de laatste plaats door de levendige en humorvolle presentatie. Voordracht: Spiritualiteit. Tijdens deze voordracht gaat Marieke dieper in op de betekenis van "spiritualiteit" in het dagelijks bestaan. Welke plaats neemt het in en hoe, wanneer en waar maken wij er ruimte voor in ons leven van alledag? Zijn we er ons voldoende van bewust dat dagelijkse vanzelfsprekendheden als "spiritueel" beleefd en ervaren kunnen worden? De uitgangspunten zijn onze vier basiskwaliteiten: -- Lichaam -- Gevoel -- Verstand -- Intuïtie Waarin de onderlinge samenhang tussen kosmologische en psychologische ideeën tot uitdrukking worden gebracht. Dit met praktische aanwijzingen voor een doelgericht en zinvol "werken aan onszelf" om tot een diepere levensvervulling te komen. Tijdens de voordracht zal Marieke het publiek uitnodigen gezamenlijk een paar oefeningen te ervaren. Omdat Marieke bevlogenheid en humor kan combineren is deze voordracht een mooie ervaring voor iedere toehoorder. Voordracht: Liefde en maskers. In het proces van bewustzijnsontwikkeling ligt de vraag besloten, “Wie ben ik”? Tijdens onze opvoeding creëren we maskers om te overleven. De aard van het masker is afhankelijk van onze natuurlijke talenten en kwaliteiten. In deze voordracht maakt Marieke duidelijk hoe deze maskers tot stand komen, waarom en wanneer we ze moesten inzetten om te Overleven en hoe ze ons nu tot last kunnen zijn bij onze zoektocht naar kwaliteit van Leven. Maskers zijn gereedschappen die gaandeweg ons leven tot wapens tegen de buitenwereld en onszelf kunnen worden. Hierdoor kunnen ze contacten en relaties negatief beïnvloeden zonder dat we dat onszelf bewust zijn. Marieke maakt ons bewust van deze patronen en reikt tevens handvatten aan hoe de maskers te herkennen waardoor we bewust kunnen bepalen wanneer we het noodzakelijk achten ze te hanteren in bepaalde situaties en ons er van kunnen bevrijden wanneer dat wenselijk is. Een heldere en inzichtelijk verhaal. Bevlogen en met humor door Marieke verteld. Voordracht: De ontknoping van het mantel(zorgen). En ineens ben je mantelzorger...... Door veranderde omstandigheden van één van je naasten. Je hebt er bewust voor gekozen of je voelt je min of meer gedwongen omdat er niemand anders is. Hoe dan ook, mantelzorger zijn, het woord zegt het al, omkleedt een hele taak. Een taak die gemakkelijk door omstanders als vanzelfsprekend wordt aangenomen maar een behoorlijke wissel op je leven trekt. Er komt soms veel op je af. En niet alleen vanuit je taak maar ook omdat je jezelf tegenkomt. Gedachten en gevoelens gaan dan niet altijd samen. Er kunnen innerlijke conflicten ontstaan of het kan vragen oproepen die je niet zomaar voor jezelf beantwoorden kan. Is er iemand om ook zo nu en dan voor jou te zorgen? Zorg je voor jezelf? In dat laatste zijn we soms niet zo goed getraind. Met deze voordracht gaan we hier dieper op in. Niet zozeer om sluitende antwoorden aangereikt te krijgen als wel te leren inzien hoe je binnen het kader van je taak ook met jezelf rekening kan houden. Een boeiende, leerzame avond met letterlijk een lach en een traan. Door haar grote ervaring en vooral ook haar humor kan Marieke je niet alleen inzicht geven in het vinden van jouw antwoorden op je vragen maar kunnen we er ook zo nu en dan om lachen. Voordracht: Loslaten De term "loslaten" wordt nog al eens losgelaten op mensen die na een ingrijpende situatie "vastzitten". Ik zie dit vaak gebeuren uit onmacht omdat men er moeite mee heeft dat de ander door de omstandigheden is stilgezet. Loslaten is niet altijd een actie. Ja, soms moeten we loslaten, het achter ons laten om verder te kunnen. Als verstandige beslissing uit eigenbelang. Echter, vaak is loslaten een proces. Iemand of iets is er niet meer. Maar blijft onderdeel van onze geschiedenis. En om dit zuiver in ons mee te dragen in de toekomst is het nodig een proces te doorlopen. Met behulp van onze intuïtie, ons verstand, gevoel en lichaam. Een samenwerking van deze vier te laten plaatsvinden met betrekking tot het verlies. Dan kan een ingrijpende gebeurtenis tevens een uitnodiging zijn om ons bewust te worden van onszelf. Hoe verhouden we ons tot dat wat er in ons leven gebeurt? Een terugkerende vraag die ons steeds weer terugbrengt naar de verantwoordelijkheid over de kwaliteit van ons bestaan. De voordracht is levendig en uitermate boeiend!
€ 1450,00 € 5414,72 € 1025,00 € 5043,96 € 676,75 € 676,75 € 250,00 € 150,00 € 350,00 € 150,00
2-daagse training rouw en verliesverwerking
Maatwerk (lezingen of trainingen)
Voordrachten.
Psychosociaal therapeut Marieke de Bruijn NFG
Erkenning: Scolingscategorie: SKB-A Studie uren: 5564 ECT’s: 198,7 Accreditatie volgens ZER methode
Centrum Marieke de Bruijn                Hanzeweg 48 6981 BX Doesburg 06-55727400       cmbagenda@gmail.com      www.mariekedebruijn.com

Praktijk voor psychosociale begeleiding

Marieke de Bruijn

rouw, verlies, trauma, marieke de bruijn